במסגרת "מבצע כשרות" שלוחי חב"ד יגיעו לביתך ויבצעו הכשרה של המטבח באמצעות ליבון ואמצעים ייעודיים.

לפרטים פנה לבית חב"ד הקרוב לאזור מגוריך או לבית חב"ד המרכזי.