מוסדות חינוך חב"ד באשדוד מפעילים קומפלקס מרשים של מוסדות חינוך ומפעלי חסד, ברובע י"ג בעיר.
מוסדות החינוך אמונים על חינוך שורשי, בגישה חב"דית אוהבת ותומכת, בד בבד עם חינוך ללמידה והישגים בכל התחומים. מוסדות החינוך, מן המעונות וגני הילדים ועד לחטיבת הביניים בבית הספר, מיועדים לכלל האוכלוסיה, ומשמשים כמוסד חינוך על-אזורי עבור כלל תושבי העיר.

בלמעלה מארבעים שנות פעילות מוסדות החינוך שלנו באשדוד הוכחנו שאנו מחנכים למצויינות והישגים יחד עם ערכים ללא פשרות.

בעמודים המצורפים אתם מוזמנים ליצור קשר עם מוסדות החינוך, ממעונות היום ועד לבית הספר, מהגנים ועד לתלמוד תורה, להתרשם ואף להירשם אליהם.

 פרטים ליצירת קשר:

מעון חיה - 08-8676965

גני הילדים - 052-6765972

בית ספר בנות - 053-7173770

תלמוד תורה - 08-8649504